SKUPINA MIKROVLNNÉ Chemie,  Fotochemie A TECHNOLOGIE

 

Domů Pracovníci Vybavení Publikace Fotogalerie Linky

 

 

Kontakt:

 

Dr. Ing. Vladimír Církva

 

Ústav chemických procesů

AV ČR, v.v.i.

 

Rozvojová 135

165 02  PRAHA 6

Česká republika

 

cirkva@icpf.cas.cz

 

Tel.:  220-390-343, 132

Fax:  220-920-661

 

Vítejte na naší domovské stránce

 

Naše pracovní skupina je součástí Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i. v Praze

a patří do výzkumného oddělení č. 6, Laboratoř procesů ochrany prostředí

 

Kde nás najdete?

 

 

OBLASTI VÝZKUMU

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ ORGANICKÁ CHEMIE

 

 

 Výzkum možnosti vzniku PCDD/F syntetickými reakcemi

 z jejich surogátů

 

 

 

 Příprava nových biokompatibilních látek z fluorovaných

 prekurzorů

 

 

 Aplikace mikrovln při cyklizačních reakcích na pevných

 nosičích

 

 

MIKROVLNNÁ FOTOCHEMIE A FOTOKATALÝZA

 

 

 Příprava bezelektrodových výbojek

 

 

 Fotochemie v mikrovlnném poli

 (Mikrovlnná fotochemie)

 

 

 Fotokatalýza v mikrovlnném poli

 (Mikrovlnná fotokatalýza)

 

 

 Tri-p-methanový přesmyk

 

 

Domů | Pracovníci | Vybavení | Publikace | Fotogalerie | Linky

 

Centrum

Volný

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 12. 09. 2014